Työn perustiedot

 • Työn nimi: OP Metsä
 • Asiakas: OP Ryhmä
 • Työn suunnittelusta vastanneet yritykset: OP, Bitcomp, Kisko Labs
 • tuotannosta vastanneet yritykset: OP, Bitcomp, Kisko Labs

Kilpailutyö

Lähtökohta

Ennen sanottiin, että Suomi elää metsästä. Vuosien varrella suomalaisten suhde metsään on muuttunut. Kaupungillistumisen myötä yhä useampi suomalainen omistaa perintönä saatua metsää, johon ei ole enää vastaavaa tunnesidettä kuin ennen. Yhä suurempi osa metsänomistajista on vieraantunut metsästä ja usein uusi metsänomistajaksi tahtomattaan joutunut ei ymmärrä metsänsä arvoa tai miten metsäomaisuutta voisi hyödyntää eri elämäntilanteissa. Tästä syystä metsä jää usein hoitamatta ja metsässä oleva varallisuus jää hyödyntämättä.

Suomessa on yli 700 000 metsänomistajaa ja metsänomistajien keski-ikä on 60 vuotta, suurin omistajajoukko on eläkeläiset.

Suomen Metsäkeskus tuottaa ajantasaista tietoa Suomen metsistä ja Metsäkeskuksen metsävaratietokanta kattaa jo kolme neljännestä Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Metsävaratiedot ovat Metsään.fi-palvelussa metsätilojen omistajien ja koko metsäalan käytettävissä. Metsänomistajan suostumuksella metsätilojen tiedot voidaan jakaa metsäpalveluiden tuottajille.

Idea

Halusimme luoda metsänomistajille palvelun, jonka avulla omistaja voi helposti hahmottaa oman metsäomaisuutensa arvon sekä siihen liittyvät toimenpiteet ja mahdollisuudet.

Palvelussa hyödynnetään viranomaislähteistä saatavaa metsävaratietoa, joka prosessoidaan helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon.

Palvelun tavoitteena oli luoda alusta, joka mahdollistaa asiakkaan metsävaratiedon hyödyntämisen OP Ryhmän muissa palveluissa ja asiakaskohtaamisissa. Tämä alusta mahdollistaa jatkossa täysin uudenlaisten metsäpalveluiden ja –tuotteiden kehittämisen.

Toteutus

OP Metsä yhdistää julkisesti saatavilla olevaa tietoa ja esittää sen käyttäjälle selkeässä, helposti ymmärrettävässä ja käytettävässä muodossa. Käyttäjän metsäomaisuutta koskevat tiedot ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset siirretään käyttäjän suostumuksella Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelusta, kiinteistöjen tiedot noudetaan Maanmittauslaitokselta ja metsänarvonlaskennassa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen puun myyntihintojen tilastotietoja.

Palvelun tavoitteena on tarjota käyttäjälle kokonaiskuva hänen omistamansa metsäomaisuuden arvosta sekä neuvoa käyttäjää hoitamaan metsää sekä osana elävää luontoa että osana taloudellista varallisuutta. Metsäkeskuksen kautta saatavan metsävaratiedon pohjalta toteutetaan metsävarallisuuden arvonlaskenta. Arvonlaskennassa tehdään arvonkorjauksia puuston ikään, metsän kasvumalleihin eri kasvualustoilla sekä sijaintiin perustuen. Lisäksi arvonlaskennan yhteydessä lasketaan tuottoennuste seuraavan 10 vuoden ajelle, joka perustuu metsän toimenpidesuosituksiin sekä puuston kasvumalleihin.

 

Ennen rekisteröitymistä käyttäjällä on mahdollisuus tehdä yksittäisen metsätilan pika-analyysi, jonka avulla käyttäjä saa hieman karkeampaan laskentamalliin perustuvan arvonmäärityksen. Pika-analyysi perustuu satelliittikuvista tehtävään puustoanalyysiin sekä Luonnonvarakeskuksen myyntitilastoihin.

Palvelu otetaan käyttöön luomalla käyttäjätili, jonka jälkeen käyttäjä siirtyy Metsäkeskuksen Metsään.fi -palveluun antamaan suostumuksen metsätietojen siirtoon. Monivaiheinen palvelun käyttöönotto oli yksi palvelun toteutuksen suurimpia haasteita, joka aiheuttaa tavallista korkeamman kynnyksen palvelun käyttöönotossa.

Metsätietojen siirron jälkeen käyttäjälle esitetään yhteenveto metsäomaisuudesta. Metsätietoja voi tarkastella myös tilakohtaisesti ja tilan alta käyttäjä voi tarkastella myös kuviokohtaisia tietoja ja metsätilaan liittyvät toimenpidesuosituksia.

Metsänomistajan talousoppaasta auttaa käyttäjää ymmärtämään metsäomaisuutta paremmin. Käyttäjä voi myös halutessaan pyytää omistamalleen metsälle metsävakuutustarjouksen.

OP Metsä -palvelua oltiin aluksi toteuttamassa mobiilisovelluksena mutta käyttäjätestauksen, tunnistetun käyttäjäprofiilin sekä palvelun sisällön luonteen vuoksi toteutuksessa päädyttiin responsiiviseen verkkopalveluun, joka palvelee paremmin kohdeyleisöä. Valinta on osoittautunut oikeaksi sillä yli 60 prosenttia käyttäjistä käyttää palvelua tietokoneelta.

OP Metsä julkaistiin joulukuussa 2016.

Tulokset

Kahden kuukauden pilotointivaiheen aikana OP Metsä on onnistunut tavoittamaan kohdeyleisönsä ja tuhannet metsänomistajat ovat siirtäneet metsätietonsa OP Metsään. Palvelusta löytyy tällä hetkellä yli sadan tuhannen hehtaarin metsävaratiedot ja palvelusta löytyvän metsävarallisuuden kokonaisarvo on yli 350 miljoonaa euroa.

OP Metsän käyttäjien keskimääräinen ikäprofiili on jossain määrin poikkeava ja yli 40% palvelun käyttäjistä on yli 55-vuotiaita, joka kertoo myös metsäomistuksen ikäjakaumasta Suomessa.

Palvelun jatkokehitys

OP Metsä –palvelua kehitetään jatkuvasti ja palvelu toimii jatkossa alustana metsävarallisuustietojen hyödyntämiseksi OPn eri liiketoiminnoissa ja tuotekehityksessä. Palvelu mahdollistaa myös metsävarallisuustiedon tuomisen osaksi asiakkaan kokonaisvarallisuusnäkymää muiden sijoitusten ohella.

OP Metsä -palvelu on OPn ensiaskel metsänomistajan palveluissa ja se mahdollistaa täysin uudenlaisten metsäpalveluiden ja tuotteiden toteuttamisen tulevaisuudessa.

Tiimi

OP

 • Antti Suikkari, Product Owner
 • Petri Kortejärvi, Forest Service Manager
 • Teppo Pöllänen, Development Manager
 • Jaana Paananen, Service Designer, User Research
 • Tomi Leivo, Copywriter
 • Kauri Tervashonka, Growth Marketer
 • Pekka Vuorio, DevOps
 • Kyösti Viinamäki, DevOps
 • Elina Antila, Marketing Manager
 • Kristian Luoma, Director, Product Development
 • Masa Peura, Director

Bitcomp

 • Jani Heikkilä, Product Owner (Forest Valuation System)
 • Marko Salmi, Senior System Designer, Developer
 • Sanna Härkönen, R&D Manager, Forest Analysis Expert
 • Toni Hämeenniemi, System Designer, Developer
 • Juha Huuskonen, Senior System Designer, Developer

Kisko Labs

 • Vesa Vänskä, Lead Developer
 • Virgil Mocanu, Backend Developer
 • Ville Ikonen, Frontend Developer
 • Henri Nikka, Designer​